Tagged

ແຈກ

A collection of 4 posts

giveaway

Digiarty Software ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຜະລິດໂປແກມຕ່າງໆຈັດໂປ ໂມຊັນແຈກລ?

Digiarty Software Inc, ເປັນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໂປແກມໃນເລື່ອງບັນເທິງເຊັ່ນ: ໂປແກມກ່ຽວກັບສຽງ, ວີດີໂອ, ດີວີດີ ແລະ ໂປແກມ  Backup ຂໍ້ມູນ. ເພິ່ນໄດ້ຈັດໂປໂມຊັນພິເສດເນື່ອງໃນ “Summer holiday” ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ຫາວັນທີ 5 ເດື

ແຈກ

ຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ.

ໃນໂອກາດມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ລາວ 2555 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວໄດ້ສອງ-ສາມມື້. ທາງເຮົາກໍ່ໄດ້ແຈກບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທໃຫ້ຄົນທີ່ມາໄລ້ແຟນເພດສຂອງເຮົາ ເປັນ ຂອງຂວັນເລັກໆນ້ອຍຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ. ສ່ວນຜູ້ໂຊກດີມີດັ່ງນີ້: ຜູ້ທີ່ມີຊື່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນນີ້ໄດ້ສົ

DriverScaner

ແຈກລາຍເຊັ່ນ DriverScaner 2012 ຟຼີ 1 ປີ ສຳລັບທຸກໆຄົນ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ມາຂຽນເລື່ອງດີໆດົນລະ ແຕ່ທີ່ຈິງກະບໍ່ໄດ້ດົນປານໃດ ຮະຮະ ເພາະຄາເສັງກາງພາກກະເລີຍຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນ ກະເລີຍບໍ່ໄດ້ ຊອກເລື່ອງດີໆມາເລີຍ. ເຮົາຈະມາບອກວິທີທີ່ຈະເອົາລາຍເຊັ່ນ DriverScaner 2012 ຟຼີ 1 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍເງິນແມ້ແຕ່ກີບດຽວ. ສ່

Capture One Express

ແຈກຟີຣໂປຣແກມ Capture One Express 6 10 ລາຍເຊັ່ນລວມມູນຄ່າປະມານ 1290 $

Capture One Express 6 ເປັນໂປຣແກມທີ່ເຮົາຈະເອົາມາແຈກໃຫ້ກັບທຸກຄົນເຊິ່ງເຮົາຮູ້ ດີວ່າຄົນລາວມັກຂອງຟີຣກັນ ໂປຣແກມນີ້ມີລາຄາ 129$ ເຊິ່ງເປັນລາຄາທີ່ແພງຫຼາຍ ລແະ ກະບໍ່ຢາກເສຍເງິນອີກ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຄົ້ນຫາລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມຕ່າງໆໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຊອກໂຕກາກ(Crack)