ແຈກ

Digiarty Software ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຜະລິດໂປແກມຕ່າງໆຈັດໂປ ໂມຊັນແຈກລ?

[http://www.flickr.com/photos/78446654@N07/7380725424/] Digiarty Software Inc, ເປັນບໍລິສັດທີ່ສ້າງໂປແກມໃນເລື່ອງບັນເທິງເຊັ່ນ: ໂປແກມກ່ຽວກັບສຽງ, ວີດີໂອ, ດີວີດີ ແລະ ໂປແກມ

ຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ.

ໃນໂອກາດມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ລາວ 2555 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວໄດ້ສອງ-ສາມມື້. ທາງເຮົາກໍ່ໄດ້ແຈກບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທໃຫ້ຄົນທີ່ມາໄລ້ແຟນເພດສຂອງເຮົາ ເປັນ ຂອງຂວັນເລັກໆນ້ອຍຕ້ອນຮັບປີໃໝ່

ແຈກລາຍເຊັ່ນ DriverScaner 2012 ຟຼີ 1 ປີ ສຳລັບທຸກໆຄົນ

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/88gtDT-d-ACKUvkCOiAnKut8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ມາຂຽນເລື່ອງດີໆດົນລະ ແຕ່ທີ່ຈິງກະບໍ່ໄດ້ດົນປານໃດ ຮະຮະ ເພາະຄາເສັງກາງພາກກະເລີຍຕ້ອງຄົ້ນຄ້

ແຈກຟີຣໂປຣແກມ Capture One Express 6 10 ລາຍເຊັ່ນລວມມູນຄ່າປະມານ 1290 $

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/x576pIBphGxYeJ7HCelS-Ot8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] Capture One Express 6 ເປັນໂປຣແກມທີ່ເຮົາຈະເອົາມາແຈກໃຫ້ກັບທຸກຄົນເຊິ່ງເຮົາຮູ້ ດີວ່າຄົນລາວມັກຂອງຟີຣກັນ