ແຈກຟີຣໂປຣແກມ Capture One Express 6 10 ລາຍເຊັ່ນລວມມູນຄ່າປະມານ 1290 $

Capture One Express 6 ເປັນໂປຣແກມທີ່ເຮົາຈະເອົາມາແຈກໃຫ້ກັບທຸກຄົນເຊິ່ງເຮົາຮູ້ ດີວ່າຄົນລາວມັກຂອງຟີຣກັນ ໂປຣແກມນີ້ມີລາຄາ 129$ ເຊິ່ງເປັນລາຄາທີ່ແພງຫຼາຍ ລແະ ກະບໍ່ຢາກເສຍເງິນອີກ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຄົ້ນຫາລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມຕ່າງໆໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຊອກໂຕກາກ(Crack) ບາງຄັ້ງເວັບທີ່ມັກເອົາລາຍເຊັ່ນຟີຣ ຫຼື ກາກນັ້ນກໍ່ອາດຈະມີໄວຣັດຕິດ ມານຳແນ່ນອນ.
Capture One Express 6 ເປັນໂປຣແກມປັບແຕ່ງພາບທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ພາບທີ່ ຖືກປັບແຕ່ງນັ້ນມີຄວາມງາມ ແລະ ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. ເປັນໂປຣແກມທີ່ນຳໃຊ້ງ່າຍ ສາມາດນຳຮູບ ພາບເຂົ້າມ, ຈັດການ, ປັບແຕ່ງ ແລະ ພິມໄດ້ໄວໃນພິບຕາ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Capture One Express 6

ວິທີການຮ່ວມຫຼິ້ນເພື່ອເອົາລາຍເຊັ່ນຟີຣ

1. ຄິຣກ LIKE Facebook Fan Page ຂອງພວກເຮົາ.

2. ຄອມເມັ້ນເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກໄດ້ລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມດັ່ງກ່າວ.

ຜູ້ໂຊກດີ 10 ທ່ານທີຈະໄດ້ຮັບລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມ Capture One Express 6. ການແຈກຟີຣໃນຄັ້ງນີ້ຈະ ໝົດ ວັນທີ  24/07/11 ແລະ ປະກາດຜົນວັນທີ່ 1/08/11

ຜູ້ໂຊກດີ 10 ທ່ານທີ່ຖືກສຸ່ມເອົາເພື່ອແຈກລາຍເຊັ່ນໃຫ້ມີຄື:

  1. Noy Lfc

  2. Nong Sitaphone

  3. Vangphouthone Dalavong

  4. Koukkee Senthavisouk

  5. Souksaichay Bie

  6. Ten Liverpool

  7. Sing Thiphadalavane

  8. Lemon Khounsub

  9. Anunthala Vongphachan

  10. Ann Nilandone