ແຈກຟີຣໂປຣແກມ Capture One Express 6 10 ລາຍເຊັ່ນລວມມູນຄ່າປະມານ 1290 $

Capture One Express 6 ເປັນໂປຣແກມທີ່ເຮົາຈະເອົາມາແຈກໃຫ້ກັບທຸກຄົນເຊິ່ງເຮົາຮູ້ ດີວ່າຄົນລາວມັກຂອງຟີຣກັນ ໂປຣແກມນີ້ມີລາຄາ 129$ ເຊິ່ງເປັນລາຄາທີ່ແພງຫຼາຍ ລແະ ກະບໍ່ຢາກເສຍເງິນອີກ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຄົ້ນຫາລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມຕ່າງໆໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຊອກໂຕກາກ(Crack) ບາງຄັ້ງເວັບທີ່ມັກເອົາລາຍເຊັ່ນຟີຣ ຫຼື ກາກນັ້ນກໍ່ອາດຈະມີໄວຣັດຕິດ ມານຳແນ່ນອນ.
Capture One Express 6 ເປັນໂປຣແກມປັບແຕ່ງພາບທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ພາບທີ່ ຖືກປັບແຕ່ງນັ້ນມີຄວາມງາມ ແລະ ດີຍິ່ງຂຶ້ນ. ເປັນໂປຣແກມທີ່ນຳໃຊ້ງ່າຍ ສາມາດນຳຮູບ ພາບເຂົ້າມ, ຈັດການ, ປັບແຕ່ງ ແລະ ພິມໄດ້ໄວໃນພິບຕາ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Capture One Express 6

ວິທີການຮ່ວມຫຼິ້ນເພື່ອເອົາລາຍເຊັ່ນຟີຣ

1. ຄິຣກ LIKE Facebook Fan Page ຂອງພວກເຮົາ.

2. ຄອມເມັ້ນເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກໄດ້ລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມດັ່ງກ່າວ.

ຜູ້ໂຊກດີ 10 ທ່ານທີຈະໄດ້ຮັບລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມ Capture One Express 6. ການແຈກຟີຣໃນຄັ້ງນີ້ຈະ ໝົດ ວັນທີ  24/07/11 ແລະ ປະກາດຜົນວັນທີ່ 1/08/11

ຜູ້ໂຊກດີ 10 ທ່ານທີ່ຖືກສຸ່ມເອົາເພື່ອແຈກລາຍເຊັ່ນໃຫ້ມີຄື:

  1. Noy Lfc

  2. Nong Sitaphone

  3. Vangphouthone Dalavong

  4. Koukkee Senthavisouk

  5. Souksaichay Bie

  6. Ten Liverpool

  7. Sing Thiphadalavane

  8. Lemon Khounsub

  9. Anunthala Vongphachan

  10. Ann Nilandone

Douangtavanh Kongphaly

Douangtavanh Kongphaly