ຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ.

ໃນໂອກາດມື້ຂຶ້ນປີໃໝ່ລາວ 2555 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວໄດ້ສອງ-ສາມມື້. ທາງເຮົາກໍ່ໄດ້ແຈກບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທໃຫ້ຄົນທີ່ມາໄລ້ແຟນເພດສຂອງເຮົາ ເປັນ ຂອງຂວັນເລັກໆນ້ອຍຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ລາວ. ສ່ວນຜູ້ໂຊກດີມີດັ່ງນີ້:

ຜູ້ທີ່ມີຊື່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນນີ້ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

1.  Phoutharkone Kounnavong

2. MayAe Souphalack PapYruz

3. Lang Phetlatda Phankhamdy

4. Noy P Keoking

5. Tina Phu’ Lattana

6. Candy Bannavong

7. Shirley Poncelet

8. Vorarath Pui

9. Phintha Sanachai Archie

10. Bohnutt Phonthip

By Douangtavanh Kongphaly