ຂອງຟີຣ

ຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປແກມ TuneUp Utilities 2012

ໂປແກມ TuneUp Utilities 2012 ເປັນໂປແກມທີ່ຈະມາຈັດການລະບົບການທຳງານຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບໃນການທຳງານດີຍິ່ງຂຶ້ນເຊັ້ນ: ຈັດການຟາຍຂື້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນໂຕການເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເນື້ອທີ່່ຂອງ ທ່

ໃຊ້ AVG Internet Security 2013 ແລະ AVG Antivirus 2013 1 ປີຟຼີ

ເຮົາສາມາດໃຊ້ AVG Internet Security 2013 ແລະ AVG Antivirus 2013 ເປັນແບບໃຫ້ໃຊ້ທົດລອງດົນເຖິງ 1 ປີເຕັມຂອງທາງບໍລິສັດ Anti virus ຊື່ດັ່ງ AVG ສ່ວນຫຼາຍແລ້

ຟຼີເກມ Plants vs. Zombies HD ສຳລັບ iPhone, iPad ແລະ iPod

ທາງ IGN ເພິ່ນໄດ້ແຈກເກມ Plants vs. Zombies HD  ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ Apple ເຊັ່ນ: iPhone, iPad ແລະ  iPod ເປັນຕົ້ນ, ໃຜຢາກຫຼິ້ນ ເກມດີໆມ່ວນໆກໍແນະນຳເກມນີ້ເລີ

ໃຊ້ Kaspersky Anti Virus 2013 ຟຼີລາຍເຊັນ 1 ປີ

Kaspersky Lab ຮ່ວມກັບ ASUS ແຈກໂປແກມ Kaspersky Anti Virus 2013 ໃຫ້ນັກຫຼິ້ນເກມທີ່ໃຊ້ ເມນບ໋ອດ (Mainboard) ASUS ROG Motherboard (Republic of Gamers) ເປັນເມນບ໋ອດທີ່ຈຳໜ່າຍ ໃຫ້ແກ່ລູ

ຟຼີເກມ Need for Speed Most Wanted ສຳລັບ iPhone, iPad, iPod

ເວັບໄຊ IGN ຮ່ວມກັບ EA Game ໄດ້ແຈກເກມ Need for Speed Most Wanted ຟຼີສຳລັບອຸປະກອນ iPhone, iPad, iPod, ແຕ່ມີແຕ່ປະເທດອາ ເມລິກາ, ອັງກິດ, ອອດສເຕເລຍ, ແຄນນາດາ,