apple

Apple ຫຼຸດລາຄາ MacBook Pro 13 ນິ້ວລຸ້ນທຳມະດາ ລົງສຳລັບນັກສຶກສາ

Apple ໄດ້ຫຼຸດລາຄາ  MacBook Pro 13 ນິ້ວລຸ້ນທຳມະດາລົງ ລຸ້ນທີ່ບໍ່ມາກັບໜ້າຈໍສະແດງຜົນ Retina Display ລົງສຳລັບນັກສຶກສາ, ນັກຮຽນໂດຍ ລາຄາໃໝ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $999.

Apple ປະກາດໃຊ້ການຢືນຢັນບັນຊີ 2 ຂັ້ນໃນບາງປະເທດ

ພາບຕົ້ນສະບັບ http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT5570/HT5570_01-icloud-2stepfaq-001-en.png Apple ໄດ້ປະກາດໃຊ້ການຢືນຢັນບັນຊີ Apple ດ້ວຍລະບົບການຢືນຢັນບັນຊີ 2 ຂັ້ນໃນບາງປະເທດຄື