ຟຼີເກມ Plants vs. Zombies HD ສຳລັບ iPhone, iPad ແລະ iPod

ທາງ IGN ເພິ່ນໄດ້ແຈກເກມ Plants vs. Zombies HD  ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ Apple ເຊັ່ນ: iPhone, iPad ແລະ  iPod ເປັນຕົ້ນ, ໃຜຢາກຫຼິ້ນ ເກມດີໆມ່ວນໆກໍແນະນຳເກມນີ້ເລີຍ ແລະ ຍັງດາວໂຫຼດຟຼີອີດດ້ວຍ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເອົາ Redeem code ໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້ເລີຍ: ສຳລັບຄົນໃຊ້ iPhone ຫຼື iPod ແລະ ສຳລັບຄົນໃຊ້ iPad ໃຜໄປກ່ອນໄດ້ກ່ອນໄປຊ້າລະອົດ.

ໝາຍເຫດ: ການແຈກຄັ້ງນີ້ມີແຕ່ 44 ປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເອົາ Redeem code ຄື: United States, Algeria, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Belarus, Belgium, Canada, Chad, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, Ireland, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Portugal, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Ukraine, United Kingdom, Vietnam. ເຊິ່ງວ່າໃນນັ້ນບໍ່ມີປະເທດລາວຢູ່ນຳແຕ່ເຮົາສາມາດໃຊ້ VPN ໃນການເອົາ Redeem code ດັ່ງກ່າວ, ສວ່ນ VPN ທີ່ແນະນຳ ແມ່ນ Host Shield VPN Elite ຈຶ່ງຈະເອົາໄດ້.