ຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປແກມ Trend Micro Titanium AntiVirus + 2012 1ປີ

ຕໍ່ຈາກເລື່ອງເກົ່າທີ່ກ່ຽວກັບຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປຼແກມ Trend Micro Titanium Internet Security 2012 3 ປີ. ມາມື້ນີ້ເຮົາກະມາຂຽນວິທີເອົາລາຍ ເຊັ່ນໂປແກມຄ້າຍດຽວກັບຫັ້ນລະແຕ່ຕ່າງເວີເຊິນກັນ ແລະ ຍັງໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ປີ..ໜຶ່ງປີເຮົາກະວ່າດົນລະຮະຮະ.

ມາເບິ່ງວິທີເອົາລາຍເຊັ່ນ Trend Micro Titanium AntiVirus + 2012 1ປີ ກັນເລີຍ.

1. ເຂົ້າໄປເວັບທີ່ເພິ່ນແຈກ ຄິຣກ

2. ເລື່ອນລົງມາແລ້ວຄິຣກ Download Now

 Screenshot-Trend Micro™ - Chromium

3. ຈະເຫັນວ່າເຮົາເຫັນລາຄ່າ 0.ooGBP

 Screenshot-Purchase - Trend Micro Europe - Chromium

4. ກອບແບບຟອມໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວຄິຣກ Summit My Order

 Screenshot-Purchase - Trend Micro Europe - Chromium-1

5. ສຳເລັດ….ທຳການດາວໂຫຼດໂປແກມຕາມບິດຂອງວິນໂດເຮົາ ແລະ ລົງທະບຽນຕາມລາຍເຊັ່ນທີ່ສົ່ງມາໃຫ້ຜ່ານເມວ.

 Screenshot-Purchase - Trend Micro Europe - Chromium-2

  

Screenshot-Purchase - Trend Micro Europe - Chromium-3

By Douangtavanh Kongphaly