ປະກາດຜົນຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບບັດຕື່ມເງິນຈາກ LaoITtalk

ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຂຽນຫຍັງໃສ່…ມີແຕ່ວ່າຫາກໃຜບໍ່ຕອບກັບຫຼັງຈາກຕອນສວາຍຂອງວັນທີ 31/12/12 ແມ່ນຈະສະຫຼະສິດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕໍ່ໄປ.

ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ໂຊກດີມີດັ່ງນີ້:

 1. Shirley Poncelet
 2. T’Tam Classic-boy
 3. Khamla Bouttavong II
 4. Joe Didalavong
 5. Tar Bounmy
 6. Nong Boutavong
 7. Phoutharkone Kounnavong
 8. AeMay Thippavane
 9. Billy billy’Ist Soukaseum
 10. Khamphalaphone La

ອາດຈະມີຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນດຽວກັນກະລຸນນາຕິດຕາມ

ເນື່ອງຈາກມີຄົນສະຫຼະສິດໃນຮອບທຳອິດເລີຍສຸ່ມເລືອກໃໝ່ອີກຫ້າຄົນ, ຄົນທີ່ຖືກສະຫຼະສິດແມ່ນຈະເປັນໂຕໜັງສືສີແດງດັ່ງຂ້າງເທິງ ແລະ ຄົນທີ່ໂຊກດີທີ່ຖືກສຸ່ມເລືອກໃໝ່ມີດັ່ງນີ້:

 1. MayAe Souphalack PapYruz
 2. Ann Nilandone
 3. Saphaongern Nix Vongthavilay
 4. Pabou Douangboupha
 5. Bebe Chanthavongsa