Tagged

Java

A collection of 7 posts

Hack

ພົບຊ່ອງໂວ Java ໃໝ່ຈຳນວນ 5 ຈຸດ

ເພິ່ນໄດ້ພົບຊ່ອງໂວທີ່ຜ່ານການກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງ Java ແລະ ເພິ່ນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ທາງ Oracle ແລ້ວ. ເຖິງວ່າຈະພົບຊ່ອງໂວດ້ານຄວາມປອດໄພເຖິງ 5 ຈຸດດ້ວຍກັນແຕ່ຊ່ອງໂວດັ່ງ ກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີເທື່ອຕາມການລາຍງານຈາກ Security Explorations. ຂອບໃຈທີ່ມາ

Hack

Oracle ອອກ path Java 7 Update 17 ປິດຊ່ອງໂວດ້ານ ຄວາມປອດໄພ

ມື້ວານນີ້ 4 ເດືອນມີນາ 2012 Oracle ໄດ້ປ່ອຍອັບເດດ Java ໃໝ່ Java 7 Update 17(Java SE 7u17) ເພື່ອໂວດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກພົບເຫັນ ອາທິດກ່ອນນີ້(ເລື່ອງເກົ່າ ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ Java) ຫາກທ່ານມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການໃຊ້ Java ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໄດ້

Hack

ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ Java

ເຖິງວ່າ Oracle ຈະອອກ path ໃໝ່ມາອຸດຊ່ອງໂວໃນ Java 7(Java 0-day vulnerability)ເລື້ອຍແຕ່ມັນກະຍັງມີຊ່ອງໂວໃໝ່ໆເລື້ອຍທີ່ສາມາດເຈາະ ຜ່ານລະບົບຄວາມປອດໄພ ຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້. ຈາກການຄົ້ນພົບຈາກບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພ FireEye ເວົ້າວ່າຊ່ອງໂວທີ່ຖືກຄົ້ນພົບນີ້ມັນໄດ້

Hack

Oracle ປ່ອຍ Java 7 update 11 ອຸດຊ່ອງໂວໂຕໃໝ່ແລ້ວ

ມື້ນີ້ທາງ Oracle ໄດ້ປ່ອຍອັບເດດ Java 7 update 11 ເພື່ອອຸດຊ່ອງໂວດ້ານຄວາມປອດໄພເບິ່ງຂ່າວເກົ່າ(ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ JAVA, ປິດໃຊ້ງານ JAVA ດ່ວນ ແລະ Oracle ໄດ້ຢືນຢັນຊ່ອງໂວໃນ Java ແລ້ວ) ຖ້າທ່ານຍັງໃຊ້ Java ເວີເຊິນເກົ່າຢູ

Hack

Oracle ໄດ້ຢືນຢັນຊ່ອງໂວໃນ Java ແລ້ວ

ວັນເສົາມື້ວານນີ້ທາງ Oracle ໄດ້ປະກາດວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງຊ່ອງໂວ 0-day vulnerability ແລ້ວ ແລະ ຢືນຢັນແລ້ວວ່າມີຊ່ອງໂວແທ້ໃນການອັບເດດ path Java 7 ທີ່ຜ່ານມາ. ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງໄດ້ບອກອີກວ່າຈະອອກ path ອັບເດດບັນຫານີ້ໄວທີ່ສຸດ. ຂອບໃຈທີ່ມາ

Hack

ວິທີປິດການໃຊ້ງານ JAVA

ຈາກຂ່າວ ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ JAVA, ປິດໃຊ້ງານ JAVA ດ່ວນ ເຮົາກໍຈະມາບອກວິທີການປ້ອງກັນຊ່ອງໂວດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍ່ຄືການປິການໃຊ້ງານ JAVA ໃນຄອມຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງລວມນຳ Web browser ອີກດ້ວຍເຮົາມາເບິ່ງວິທີກັນເລີຍ ຖອນການຕິດຕັ້ງ JAVA ໃນຄອມພິ

Hack

ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ JAVA, ປິດໃຊ້ງານ JAVA ດ່ວນ

ຫຼັງຈາກທາງ Oracle ໄດ້ປ່ອຍ path ອຸດຊ່ອງໂວໃນເດືອນຕຸລາປີແລ້ວນີ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນກະມີຊ່ອງໂວໃໝ່ເກີດຂື້ນມາອີກແລ້ວ ແລະ ພວກ Hacker ທັງຫຼາຍເລີ່ມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວໃນການ hack ເຂົ້າໄປເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ຕາມການລາຍງານຂອງ The US Computer Emergency Readiness