Oracle ປ່ອຍ Java 7 update 11 ອຸດຊ່ອງໂວໂຕໃໝ່ແລ້ວ

ມື້ນີ້ທາງ Oracle ໄດ້ປ່ອຍອັບເດດ Java 7 update 11 ເພື່ອອຸດຊ່ອງໂວດ້ານຄວາມປອດໄພເບິ່ງຂ່າວເກົ່າ(ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ JAVA, ປິດໃຊ້ງານ JAVA ດ່ວນ ແລະ Oracle ໄດ້ຢືນຢັນຊ່ອງໂວໃນ Java ແລ້ວ) ຖ້າທ່ານຍັງໃຊ້ Java ເວີເຊິນເກົ່າຢູ່ແມ່ນສາມາດເຂົາໄປດາວໂຫຼດເວີເຊິນໃໝ່ໄດ້ທີ່ນີ້ Oracle java download

ຂອບໃຈທີ່ມາ thenextweb