Oracle ອອກ path Java 7 Update 17 ປິດຊ່ອງໂວດ້ານ ຄວາມປອດໄພ

ມື້ວານນີ້ 4 ເດືອນມີນາ 2012 Oracle ໄດ້ປ່ອຍອັບເດດ Java ໃໝ່ Java 7 Update 17(Java SE 7u17) ເພື່ອໂວດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກພົບເຫັນ ອາທິດກ່ອນນີ້(ເລື່ອງເກົ່າ ພົບຊ່ອງໂວໃໝ່ໃນ Java) ຫາກທ່ານມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງການໃຊ້ Java ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ Oracle Java SE Download

ຂອບໃຈທີ່ມາ Thenextweb