ພົບຊ່ອງໂວ Java ໃໝ່ຈຳນວນ 5 ຈຸດ

ເພິ່ນໄດ້ພົບຊ່ອງໂວທີ່ຜ່ານການກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງ Java ແລະ ເພິ່ນໄດ້ລາຍງານໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ທາງ Oracle ແລ້ວ. ເຖິງວ່າຈະພົບຊ່ອງໂວດ້ານຄວາມປອດໄພເຖິງ 5 ຈຸດດ້ວຍກັນແຕ່ຊ່ອງໂວດັ່ງ ກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີເທື່ອຕາມການລາຍງານຈາກ Security Explorations.

ຂອບໃຈທີ່ມາ Thenextweb ແລະ  Security Explorations