Oracle ໄດ້ຢືນຢັນຊ່ອງໂວໃນ Java ແລ້ວ

ວັນເສົາມື້ວານນີ້ທາງ Oracle ໄດ້ປະກາດວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງຊ່ອງໂວ 0-day vulnerability ແລ້ວ ແລະ ຢືນຢັນແລ້ວວ່າມີຊ່ອງໂວແທ້ໃນການອັບເດດ path Java 7 ທີ່ຜ່ານມາ. ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງໄດ້ບອກອີກວ່າຈະອອກ path ອັບເດດບັນຫານີ້ໄວທີ່ສຸດ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ thenextweb