Iphone 4

ໄວລຸ້ນຈີນຍອມຂາຍໂຕເພື່ອແລກກັບ Iphone 4

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/AazFoJ8o3s8ymRQnb3KZg-t8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] ປະມານເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ມີຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກໄວລຸ້ນທີ່ປະເທດເກົາຫຼີຍອມຂາຍໝາກໄຂ່ຫຼັງຂ້າງຊ້າຍຂອງຕົນ ເພື່ອຫາເງິນຊື

iPhone 4 Cloning ລອກລຽນແບບນຽນສຸດໆ GooApple 3G ຈາກ GooApple

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/81BXBlI7BSd_y0n20tppDut8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] ແຕ່ກ່ອນມີຫລາຍລຸ້ນໄດ້ອອກມາລອກລຽນແບບ iPhone 4 ຫລາຍລຸ້ນຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນກໍຄື ປະເທດຈີນ, ແຕ່ໂຕນີ້ຂໍບອກໄວ້

Apple ໄດ້ເລີ່ມຂາຍ Iphone4 ແບບ Unlock ແລ້ວລາຄາ $649

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/wLd2mn8wILXRdtfhj-4dqOt8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] Apple Store ທີ່ອາເມລິກາໄດ້ຂາຍ Iphone4 ແບບປົດລ໋ອກແລ້ວເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງອຸກໃຈກັບການເຈວເບກ ແລະ ຍັງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ