Iphone 4

ໄວລຸ້ນຈີນຍອມຂາຍໂຕເພື່ອແລກກັບ Iphone 4

ປະມານເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ມີຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກໄວລຸ້ນທີ່ປະເທດເກົາຫຼີຍອມຂາຍໝາກໄຂ່ຫຼັງຂ້າງຊ້າຍຂອງຕົນ ເພື່ອຫາເງິນຊື້ Ipad 2 ແລະ ຕອນນີ້ຍັງຢູ່ການຟ້ອງຮ້ອງກັນຢູ່. ຕໍ

iPhone 4 Cloning ລອກລຽນແບບນຽນສຸດໆ GooApple 3G ຈາກ GooApple

ແຕ່ກ່ອນມີຫລາຍລຸ້ນໄດ້ອອກມາລອກລຽນແບບ iPhone 4 ຫລາຍລຸ້ນຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນກໍຄື ປະເທດຈີນ, ແຕ່ໂຕນີ້ຂໍບອກໄວ້ເລີຍວ່ານຽນສຸດໆເລີຍ ທັງຄວາມລະອຽດກ້ອງ, ຣູບແບບເມນູ, ລາຄາກະ ແສນຈະຖູ

Apple ໄດ້ເລີ່ມຂາຍ Iphone4 ແບບ Unlock ແລ້ວລາຄາ $649

Apple Store ທີ່ອາເມລິກາໄດ້ຂາຍ Iphone4 ແບບປົດລ໋ອກແລ້ວເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງອຸກໃຈກັບການເຈວເບກ ແລະ ຍັງບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ເຊິ່ງ ໄດ້ເລີ່ມຂາຍຢ່າງເປັນທາງ ການແລ້ວໂດຍບໍ