ໃຊ້ AVG Antivirus Pro ສຳລັບ Android 1​ປີ

AVG ໄດ້ແຈກໂປແກມ AVG Antivirus Pro ສຳລັບ Android ໃຫ້ໃຊ້ຟຼີເຖິງ 1 ປີຈາກປົກກະຕິລາຄາ $19.99 ຢູ່ຮ້ານຄ້າ Play Store, ການແຈກຟຼີ ຄັ້ງນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າເພື່ອຫຍັງແຕ່ອາດຈະເປັນການໂຄສະນາໃຫ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງເພິ່ນວ່າມັນດີບໍ່?ຕິ!ຖ້າໃຜສົນໃຈສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ນີ້ http://www.avgmobilation.com/package ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີໄພຕໍ່ໂທລະວັບຂອງທ່ານແນ່ນອນສຳລັບການດາວໂຫຼດຟາຍດັ່ງກ່າວ.