Facebook Home ຮອງຮັບ Samsung Galaxy S4 & HTC One ແລ້ວ

Facebook Hone ສຳລັບ Android ໄດ້ເພີ່ມລຸ້ນໂທລະສັບທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ດາວໂຫຼດທັງໝົດສອງລຸ້ນດ້ວຍກັນຄື: Samsung Galaxy S4 ແລະ HTC One. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ Facebook ຍັງບໍ່ປະກາດຕື່ມອີກວ່າລຸ້ນອື່ນໆຈະໄດ້ ໃຊ້ Facebook Home ອີກດົນບໍ່, ເພິ່ນມີແຕ່ບອກວ່າ Facebook Home ຈະອັບເດດທຸກໆເດືອນ ຫຼື ທຸກໆ 4 ອາທິດພ້ອມທັງເພີ່ມລຸ້ນໂທລະສັບທີ່ຮອງຮັບຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນການອັບເດດແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ Thenextweb