Unitel

ອິນເຕີເນັດສາຍຂອງ Unitel ແພັກເກດໃດຄຸ້ມຄ່າສຸດ

ເວລາເຮົາຈະເລືອກແພັກເກດອິນເຕີເນັດບ້ານ ຫຼື ເນັດໄຟເບີ (fiber optic) ເຮົາກໍຈະເບິ່ງເລື່ອງຄວາມໄວ ຕໍ່ມາ ກໍຈະເບິ່ງເລື່ອງລາຄາຈ່າຍຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ບັນຫາຄື ເຮົາຈະເລືອກແພັ

Unitel ປ່ຽນແພັກເກດອິນເຕີເນັດ 3G ໃໝ່

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/j0-pCn7npPnU1L0kIHCdi-t8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] ໃນໄລຍະສອງຫາສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາທາງບໍລິສັດ Unitel telecom ໄດ້ປ່ຽນການນຳໃຊ້ແພັກເກດອິນເຕີເນັດ 3G ໃໝ່ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ

ໃນທີສຸດ Unitel ຄອງໃຈລູກຄ້າດ້ວຍແພກເກດບໍ່ຈຳກັດ LT5

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/j0-pCn7npPnU1L0kIHCdi-t8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] ການປະ­ກົດຕົວຂອງ ຢູນີເທວ 3G ໄດ້ຢຶດຄອງຕະ­ຫຼາດທາງດ້ານໂທລະຄົມລາວ ກາຍ­ເປັນຂະບວນການຟົດ­ຟື້ນ ຍ້