Skype

Microsoft ຈະປິດບໍລິການ Window Live Messenger ໃນວັນທີ 15/01/2013

Microsoft ໄດ້ສົ່ງເມວໄປຫາຜູ້ໃຊ້ງານ Window Live Messenger ຂອງຕົນວ່າ: ເພິ່ນຈະໄດ້ປິດການໃຫ້ບໍລິການ Window Live Messenger ໃນວັນທີ່ 15/01/2013 ນີ້, ຍົກເວັ້ນປະເທດຈີນພຽງປະເທດດຽວ. ໂດຍຜູ

ຟີຣເງິນໃນ Skype(ໂທຟີຼ 60 ນາທີ)

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາສະເໜີເທັດນິກດີໆກັນ ເຊິ່ງແມ່ນເທັດນິກຂອງຟີຼ ແລະ ວນໃຫຍ່ ຫຼື ເກືອບໝົດທຸກຄົນກໍວ່າກັນ ໄດ້ເຮົາຄົງຈະຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຄົ