ຟີຣເງິນໃນ Skype(ໂທຟີຼ 60 ນາທີ)

ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາສະເໜີເທັດນິກດີໆກັນ ເຊິ່ງແມ່ນເທັດນິກຂອງຟີຼ ແລະ ວນໃຫຍ່ ຫຼື ເກືອບໝົດທຸກຄົນກໍວ່າກັນ ໄດ້ເຮົາຄົງຈະຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຄົນລາວມັກຂອງຟີຼກັນຫຼາຍເປັນສ່າໃນການເອົາເງິນຟີຣຂອງ Skype ເພື່ອໃຊ້ເປັນໂທ ຟີຼ 60ນາທີ, ຜູ້ທີ່ເອົາມາແຈກນີ້ແມ່ນເປັນທາງ hotspot shield vpn ສະນັ້ນເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ໂປຣແກມ ເພິ່ນ ໃນການເອົາໂທຟີຼດັ່ງກ່າວ.

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການເອົາມີດັ່ງນີ້:

ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນມີໄວ້ກ່ອນ

  1. ສຳຄັນທີ່ສຸດເລີຍແມ່ນບັນຊີ Skype
  2. ໂປຣແກມຂອງທາງ hotspot shield vpn ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊີບເວີ້ຂອງເພິ່ນ
  3. ດາວໂຫຼດໂປແກມ hotspot shield vpn

ຫຼັງຈາກທີ່ກະກຽມກັນແລ້ວກໍ່ເຂົ້າເລື່ອງເຂົ້າລາວກັນເລີຍ

1.ຫຼັງຈາກທີ່ໂຫຼດໂປຣແກມ ແລະ ຕິດຕັ້ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ເປີດໂປຣແກມນັ້ນຂຶ້ນາເລີຍ

2. ເປີດໜ້່າເວັບທີ່ແຈກໂຄດ Skype ຄິຣກ

3. ຄິຣກ GET FREE VOUCHER NOW ແລະ ມັນກໍເປີດແທ໋ບໃໝ່ ພ້ອມທັງໂຄດ

4. ໃຫ້ກ໋ອບປີ້ເອົາໂຄດດັ່ງກ່າວ

5. ລ໋ອກອິນເຂົ້າບັນຊີ Skype ຂອງເຈົ້າ

6. ໃສ່ໂຄດທີ່ກ໋ອບມາຈາກໜ້າເວັບກ່ອນໜ້ານີ້

7. ສຳເລັດການເອົາໂທຟີຼຂອງ Skype

8. ຢາກໂທຫາໃຜກະໂທໂດຍບໍ່ເສຍເງິນ 😉

ບໍ່ເຂົ້າໃຈໂຕໃດຖາມໄດ້ເດີ້

By Douangtavanh Kongphaly