Tagged

Microsoft

A collection of 4 posts

IOS

ໃນທີສຸດກະມາ Office Mobile ຈາກ Microsoft

ໃນທີສຸດກະມາຖ້າດົນລະ Office Mobile ຈາກ Microsoft ໂປແກມແກ້ໄຂເອກະສານຂອງ Microsoft ຖ້າຢູ່ໃນ Windows ກໍຈະແມ່ນ Microsoft office ໃນເມື່ອກ່ອນເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດໂຕໂປແກມ Microsoft Office ສຳລັບ IOS ເປັນຂອງຕົນເອງເທື່ອນັ້ນ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໂປແກມອື່ນທີ່ ບໍ່ແມ່ນທາງ Microsoft

Hack

Microsoft ອອກມາປະກາດວ່າຖືກ ແຮກຄືກັນກັບ Facebook ແລະ Apple

ຊ່ວງຫຼັງໆມານີ້ຈະເຫັນມີການໂຈມຕີໃນໂລກອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສາເຫດມາຈາກລະບົບຮັກສາຄວາມ ປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ຊ່ອງໂວຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີສາມາດເຈາະເຂົ້າລະບົບຮັກສາຄວາມ ປອດໄພໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດນັ້ນຈະມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພດີ ປານໃດກໍຍັງຖືກໂຈມຕີໄດ້

Microsoft

Microsoft ຈະປິດບໍລິການ Window Live Messenger ໃນວັນທີ 15/01/2013

Microsoft ໄດ້ສົ່ງເມວໄປຫາຜູ້ໃຊ້ງານ Window Live Messenger ຂອງຕົນວ່າ: ເພິ່ນຈະໄດ້ປິດການໃຫ້ບໍລິການ Window Live Messenger ໃນວັນທີ່ 15/01/2013 ນີ້, ຍົກເວັ້ນປະເທດຈີນພຽງປະເທດດຽວ. ໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວຢູ່ແມ່ນຈະຖືກໂອນໄປໃຊ້ໃນ Skype ແທນ ແລະ ລາຍຊື່ໝູ

Microsoft

ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Microsoft

Microsoft Mathematics ເປັນໂປຣແກມທີ່ Microsoft ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແກ້ ເລກໃຫ້ຖືກ ແລະ ໄວ. ຈະເຮັດໃຫ້ເຣົາເຂົ້າໃຈວິທີແກ້ຂອງເລກໂຕນັ້ນເຊັ່ນ: ເລກສົມຜົນ, ຊອກຫາ ໃຈຜົນຂັ້ນສອງ-ສາມ, ແກ້ອະສົມຜົນ, ຊອກຫາເສັ້ນສະແດງ,ອະສົມຜົນເຊິ່ງ ມັນຍັງສະແດງໃຈຜົນ