IOS 5

ສະເປັກເຄື່ອງ iPhone 5 ແບບລະອຽດ

ຫຼັງຈາກການເປີດໂຕຢ່າງອະລັງການຂອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງທາງ Apple ເພິ່ນນັ້ນກໍຄື iPhone 5 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮືຮາກັນພໍສົມຄວນ. ສະນັນມື້ນີ້ຫວ່າງເຮົາກໍຈະມາເວົ້າເລື່ອງ

IOS 5 ຖືກ jailbrek ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

IOS 5 ທີ່ຫາກໍ່ເປີດໂຕໄປໃນງານ WWDC 2011 ແລະ ຫາກໍ່ເປີດໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ດາວໂຫຼດໄປທົດ ສອບ ແລະ ຂະໄດ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປໂຫຼດໃນເດືອນ ກັນຍາ-ຕູລາ. ຂ່າວລ້

Iphone 3G ເສົ້າເພາະຈະໃຊ້ IOS 5 ບໍ່ໄດ້

IOS 5  ເປັນລະບົບປະຕິບັດການໃໝ່ທີ່ Apple ໄດ້ປ່ອຍອອກມາໃຫ້ເຫັນທີ່ງ່ານ WWDC ເມື່ອວັນທີ່  6/6/2011 ໂດຍມີ feature ເດັ່ນເຊັ່ນ: ລະບົບແຈ້ງເຕືອນແບບໃໝ່ Notification