IOS 5 ຖືກ jailbrek ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

 

IOS 5 ທີ່ຫາກໍ່ເປີດໂຕໄປໃນງານ WWDC 2011 ແລະ ຫາກໍ່ເປີດໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ດາວໂຫຼດໄປທົດ ສອບ ແລະ ຂະໄດ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປໂຫຼດໃນເດືອນ ກັນຍາ-ຕູລາ.

ຂ່າວລ້າສຸດຂາກທີມງານ MuscleNerd ແຫ່ງ iPhone Dev Team ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທະວີດເຕີບອກວ່າ IOS 5 ຖືກ jailbrek ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວພຽງແຕ່ວ່າມັນຍັງເປັນແບບ tethered jailbreak ຢູ່ຍັງຄົງຕ້ອງ ຖ້າ IOS 5 ໂຕສົມບູນອອກມາກ່ອນແລ້ວຈື່ງຈະປ່ອຍໂປຣແກມ jailbrek IOS 5 ອອກມາ.

By Douangtavanh Kongphaly