Tagged

Facebook Home

A collection of 4 posts

Android

Facebook Home ຮອງຮັບ Samsung Galaxy S4 & HTC One ແລ້ວ

Facebook Hone ສຳລັບ Android ໄດ້ເພີ່ມລຸ້ນໂທລະສັບທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ດາວໂຫຼດທັງໝົດສອງລຸ້ນດ້ວຍກັນຄື: Samsung Galaxy S4 ແລະ HTC One. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ Facebook ຍັງບໍ່ປະກາດຕື່ມອີກວ່າລຸ້ນອື່ນໆຈະໄດ້ ໃຊ້ Facebook Home ອີກດົນບໍ່, ເພິ່ນມີແຕ່ບອກວ່າ Facebook

Android

Facebook Home ເປີດໃຫ້ ດາວໂຫຼດທົ່ວໂລກສຳລັບ Android & ອັບເດດແອບ Facebook ໃນ IO

Facebook ໄດ້ປ່ອຍອັບເດດແອບ Facebook ໃຫ້ກັບ IOS, ສວ່ນທາງ Android ເພິ່ນໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ດາງໂຫຼດໃນ Play Store ທົ່ວໂລກແລ້ວ. Facebook ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ IOS ສ່ວນທີ່ຖືກປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າມາແມ່ນ Chat Heads ທ່ານສາມາດແຊດນຳໝູູ່ຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍທີ່ທ່

Android

ແຮກເກີສາມາດເຮັດໃຫ້ Facebook Home ຕິດຕັ້ງໃນ Android ທຸກລຸ້ນ

ຫຼັງຈາກທີ່ Facebook ໄດ້ປ່ອຍແອບ Facebook Home ລົງໃນ Play Store 2 ວັນກ່ອນໜ້ານີ້ແຕ່ແອບດັ່ງກ່າວ ຍັງຈຳກັດການດາວໂຫຼດຢູ່ເພາະວ່າມີແຕ່ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດສະຫະລັດອາເມລິກາເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້, ນອກນັ້ນ Facebook ເພິ່ນຍັງຈຳກັດພຽງແຕ່ບາງລຸ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ດາວໂຫຼ

Facebook

Facebook Home ລົງ Google Play ອາເມລິກາ

Facebook Home ແອບໃໝ່ຈາກ Facebook ເປັນແອບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໃກ້ຊິດກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ໂລກສັງຄົງອອນລາຍງ່າຍຂຶ້ນ. Facebook Home ເປີດໃຫ້ດາວໂຫຼດໃນ Google Play ສະເພາະແຕ່ໃນສະຫະ ລັດອາເມລິກາໃນຕອນນີ້ ແລະ ຍັງໄດ້ຈຳກັດລຸ້ນໂທລະສັບມືຖືທີ່ສາມາດໂຫຼດໄດ້ມີ ດັ່ງນີ້: HTC