Facebook Home ລົງ Google Play ອາເມລິກາ

Facebook Home ແອບໃໝ່ຈາກ Facebook ເປັນແອບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໃກ້ຊິດກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ໂລກສັງຄົງອອນລາຍງ່າຍຂຶ້ນ. Facebook Home ເປີດໃຫ້ດາວໂຫຼດໃນ Google Play ສະເພາະແຕ່ໃນສະຫະ ລັດອາເມລິກາໃນຕອນນີ້ ແລະ ຍັງໄດ້ຈຳກັດລຸ້ນໂທລະສັບມືຖືທີ່ສາມາດໂຫຼດໄດ້ມີ ດັ່ງນີ້: HTC One X, One X+, Samsung Galaxy S 3, Galaxy Note 2, ສ່ວນ HTC One ແລະ Galaxy S4 ຈະຮອງຮັບໃນອານາຄົດ.

ດາວໂຫຼດ Facebook Home ໃນ Google Play

ຂອບໃຈທີ່ມາ Thenextweb