ໄລ່ເລກ

ໂປຣແກມໄລ່ເລກຂອງ Microsoft

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sg01yA7PRAxU5PpYn2fzput8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] Microsoft Mathematics ເປັນໂປຣແກມທີ່ Microsoft ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແກ້ ເລກໃຫ້ຖືກ ແລະ ໄວ. ຈະເຮັດໃຫ້ເຣົ