ຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປແກມ IObit Advanced SystemCare Pro 5 1 ປີ

ມາອີກແລ້ວກັບໂປໂມຊັ້ນແຈກຂອງຟຼີກັນນິ, ມື້ນີ້ມາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນອີກລະທາງGerman IT Development Ltd, UpdateStar ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນເພິ່ນແຈກ IObit Advanced SystemCare Pro 5 ໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃຊ້ເປັນເວລາ 1 ປີເຕັມກັນເລີຍ.

ສ່ວນໜ້າທີ່ຂອງການເຮັດວຽກຂອງໂປແກມນີແມ່ນຈັດການບັນຫາຕ່າງທີ່ເກີດໃນຄອມຂອງທ່ານ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ລຶບສິ່ງທີ່ບັນຫາທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້ ຂອງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະມວນຜົນຂອງຄອມທ່ານ ຫຼື ທ່ານຈະເບິ່ງໂຕເຕັມເລີຍກະໄດ້

  • Keeps your PC running at peak performance

Fully optimizes Windows for ultimate system performance and top Internet speed by unleashing the built-in power of your system, based on how you use your PC and your network configuration. It turns your PC into a business PC, a productive workstation, an entertainment center, a game machine, or a scientific computing PC.

  • Defends PC security with extra protection

Detects and analyzes Windows security environment. Scans and removes spyware and adware using up-to-date definition files in order to prevent spyware, hackers and hijackers from installing malicious programs on your computer. Erases and updates your PC’s activity histories.

  • One click to solve as many as 10 common PC problems

Advanced SystemCare 5 inherits the ease-of-use from previous versions, with more powerful capabilities. With one click, it scans and repairs ten PC problems and protects your PC from hidden security threats.

  • Real-time optimization with ActiveBoost function

ActiveBoost, technology that actively runs in the background intelligently managing system resources in real-time, constantly detects inactive resources and optimizes CPU and RAM usage.

ຖ້າໃຜສົນໃຈ  IObit Advanced SystemCare Pro 5 ຟຼີລາຍເຊັ່ນ1 ປີມາເບິ່ງວິທີເຮັດກັນເລີຍ:

1. ເຂົ້າໄປເວັບທີ່ເພິ່ນແຈກ ຄິຣກ

2. ກອບແບບຟອມ

Untitled

Untitled1
3. ຖ້າປະມານ 30 ນາທີກໍຈະມີເມວຈາກ UpdateStar ເຂົ້າມາ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄິຣກລິ້ງທີ່ເພິ່ນໃຫ້ມາເພື່ອຢືນຢັນວ່າເຮົາຕ້ອງການລາຍເຊັ່ນໂປແກມ ນີ້

Untitled3

Untitled2
4. ຖ້າອີກ 30 ນາທີກໍ່ຈະມີເມວຈາກ UpdateStar ເຈົ້າເກົ່າເຈົ້າເດີມນີ້ລະສົ່ງເມວມາໃຫ້ເຮົາພ້ອມດ້ວຍລາຍເຊັ່ນໂປແກມ  IObit Advanced SystemCare Pro 5. ດາວໂຫຼດໂປແກມຢູ່ລິ້ງຂ້າງເທິງຂອງລາຍເຊັ່ນ.

Untitled4