ຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປແກມ G Data MobileSecurity 1ປີ

G Data MobileSecurity ເປັນໂປແກມແອນຕີ້ໄວຣັດສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການແອນດອຍ(Android), ເປັນໂປແກມໃໝ່ທີ່ຈະມາແກ້ໄຂບັນ ຫາຂອງໄວຣັດລົບກວນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ໂປແກມນີ້ເຮົາກະບໍ່ເຄີຍລອງຈັກເທື່ອແຕ່ກະມີໂປແກມແອນຕີ້ໄວຣັດທີ່ໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຟຼີກັນເຊັ່ນ: Norton ແລພ Avast ເປັນຕົ້ນ. ປົກກະຕິແລ້ວໂປແກມນີ້ລາຍເຊັ່ນ 1 ປີ ລາຄາ ປະມານ 80 000ກີບແຕ່ທາງຈີນເພິ່ນແຈກຟຼີ ແລະ ເຮົາຄາດວ່າ ອາດຈະມີຈຳນວນຈຳກັດ.

Feature ຂອງ G Data MobileSecurity ໂປແກມແອນຕີ້ໄວຣັດໂຕນີ້ກະມີ:

  • Instant protection when surfing
  • Protection against dangerous apps: The app check verifies the authorisations of applications and categorises them.
  • Protection against Android malware: Maximum protection through regular updates. Files and archives can also be scanned manually.
  • SMS and call filter: Annoying callers and SMS senders can be blocked easily by entering them in a blacklist.
  • Protection if the device is lost or stolen: If the smartphone is lost, the user can use G Data MobileSecurity 2 to locate the device using Google Maps or find it using an alarm signal. In addition, the user can delete all data from afar and lock the mobile device.
  • Lock in case of a change of SIM card: It is possible to prevent the device from being used with a different SIM card. In addition, the user is informed of the change of card by SMS.
  • Password protection for apps: Certain apps can only be started once the correct password has been entered.
  • Protected contacts: Contacts from the address book as well as the corresponding calls and messages are password protected.
  • Updated on Android software updates
  • On-Demand scanning

ມາເບິ່ງວິທີເອົາລາຍເຊັ່ນກັນເລີຍ

1. ເຂົ້າໄປເວັບແຈກເລີຍ ຄິຣກ (ເປັນເວັບພາສາຈີນຕ້ອງໃຊ້ Google Translate ແປເອົາເດີ້)

2. ກອບແບບຟອມ

 Untitled

3. ກົດ OK

 Untitled1

4. ຖ້າເຂົາເຈົ້າສົ່ງລາຍເຊັ່ນໃຫ້ ເຊິ່ງເພິ່ນຈະສົ່ງໄປໃຫ້ໃນວັນທີ 13 ເດືອນກໍລະກົດ

Untitled2

By Douangtavanh Kongphaly