ຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປຼແກມ Trend Micro Titanium Internet Security 2012 3 ປີ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການແອນຕີ້ໄວຣັດດີໆໃຫ້ຄອມທ່ານທີ່ບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງກັບບັນຫາເລື່ອງໄວຣັດກວນການທຳງານຂອງຄອມທ່ານ. ການແຈກລາຍເຊັ່ນໃນຄັງນີແມ່ນທາງ Trend Micro ປະເທດຝລັ່ງເພິ່ນແຈກແຕ່ວ່າທາງເວັບເພິ່ນທີ່ຈະແຈກລາຍເຊັ່ນຫັນ ແມ່ນເພິ່ນແຈກ 2 ລາຍເຊັ່ນສາມາດໃຊ້ແບບບໍຈຳກັດ, ໃຊ້ຈັກເທື່ອ ແລະ ໃຊ້ໃສ່ຄອມໃດກະໄດ້ໂດຍບໍມີການບ໋ອກລາຍ ເຊັ່ນດັ່ງກ່າວ.

ທັງຢືນຢັນ ແລະ ໂດດຢັນວ່າໃຊ້ໄດ້ 100%, ເຮົາໄດ້ລອງແລ້ວແຕ່ບໍໄດ້ເອົາຮູບມາຢືນຢັນ.

1. ດາວໂຫລດໂປແກມຕາມລິງນີ ຄິຣກ

2. ທຳການຕິດຕັງ

3. ລົງທະບຽນລາຍເຊັ່ນຕາມລາຍເຊັ່ນນິເລີຍ: PDFP-9991-9860-5906-3755 ຫລື PDFP-9993-0283-4209-5883

4. ຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍອິນເຕີເນັດກ່ອນໃນການລົງທະບຽນລາຍເຊັ່ນ ຕາມດ້ວຍກອບແບບຟອມເລັກໆນ້ອຍໆໃນການສ້າງ ບັນຊີ

5. ອັບເດດຖານຂໍ້ມູນແອນຕີໄວຣັດ

6. ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວມັນກະພ້ອມຈະປ້ອງກັນໄວຣັດບໍໃຫ້ເຂົາຄອມຂອງທ່ານແລ້ວ.

By Douangtavanh Kongphaly