Youtube

Youtube ອັບເດດລະບົບໃໝ່

Youtube ອັບເດດລະບົບຂອງຕົນສອງຈຸດຄື: ການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານທາງອີເມລ ແລະ ຈະເລີ່ມຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ ໃຫ້ກັບວີດີໂອທີ່ອັບໂຫຼດຂຶ້ນໃໝ່ເປັນ ສ່ວນຕົວ (Private)

ເບິ່ງວີດີໂອ 18+ ຢູ່ຢູທູບ(Youtube)ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງບັນຊີກ່ອນເຂົ?

ເທັກນິກໂຕນີ້ແມ່ນເຮົາໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ບ໋ອກເກົ່າເຮົາແຕ່ດົນແລ້ວ ເຮົາຫາກໍ່ໄປຄົ້ນເຫັນກໍ່ຄິດວ່າເປັນເທັກນິກດີໆສຳລັບຄົນທີ່ຂີ້ຄ້ານໃນການສ້າງບັ