Tagged

Windows 7

A collection of 2 posts

Windows

ວິທີເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຊ້ສິດ ownership ໃນ Windows 7

ນັບຕັ້ງແຕ່ Microsoft ໄດ້ອອກ Windows 7 ມາ, ແລ້ວເວລາທີ່ເຮົາລົງໂປແກມຫຍັງມັນຈະຖາມ Permission(Run as administrator) ຈາກເຮົາ ກ່ອນຈຶ່ງລົງໂປແກມນັ້ນໆໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນເຮົາຈະມາບອກວິທີໃນການເຂົ້ານຳໃຊ້ສິດເປັນ ownership ເປັນສິດທີ່ເຂົ້າເຖິງ, ແກ້ໄຂຟາຍທັງໝົດ

Windows 7

ວິທີອັບເກດວິນໂດ 7 Ultimate ຟີຣ ແລະ ລາຍເຊັ່ນຂອງເວີເຊິນຕ່າງໆ

ມື້ນີ້ເຈົ້າຂອງເວັບກໍ່ຈະມາບອກເທັດນິກດີໆກັນ ເຊິ່ງນັ້ນກໍແມ່ນການເຮັດໃຫ້ວິນໂດ 7 ຂອງທ່ານຈາກທີ່ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ເປັນຂອງແທ້ ຫຼື ແຄກ ເຊິ່ງບັນຫາຈາກການໃຊ້ວິນໂດພວກນີ້ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດອັບເດດໄດ້ມ ອີກຢ່າງ ໜຶ່ງຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາລຳຄານເວລາລົ