Tagged

TuneUp

A collection of 2 posts

giveaway

TuneUp ແຈກລາຍເຊັ່ນ TuneUp Utilities 2011 ຟີຣສຳລັບທຸກໆຄົນ

ຊ່ວງນີ້ບໍ່ມີໂປໂມຊັນດີໆມາແຈກເລີຍເວີ້ຍ ຖ້າຕັ້ງດົນກວ່າຈະມີມາເທື່ອໜຶ່ງ. ມື້ນີ້ກະເປັນຄິວຂອງທາງ TuneUp ທີ່ເພິ່ນແຈກລາຍເຊັ່ນໃຫ້ພວກເຮົາ ໃຊ້ກັນແຕ່ລະປີໆນີ້ເພິ່ນມາແຈກ TuneUp Utilities 2011 ກັນ. ເຖິງວ່າຈະເປັນເວີເຊິນຂອງປີ 2011 ກໍຕາມ

TuneUp

ຟີຣລາຍເຊັ່ນໂປຣແກມ TuneUp 2010 EN

TuneUp 2010 ເປັນໂປຣແກທທີ່ຈະຈັດການຊ່ວຍທູກສິ່ງທູກຢ່າງໃນຄອມໃຫ້ໃໝ່ຂື້ນ, ເປັນໂປຣແກມ ປັບແຕ່ງຄອມໃຫ້ໄວຂື້ນ, ຊ່ວຍກຳຈັດຟາຍທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ, ຟາຍ temporary (windows temporary,internet temporary,Internet History,Cookie,Empty Recycle Bin,Registry …. ), ລົບໂປຣແກມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຈເປັນເມື່ອມີການບູດຄອມ,