CyanogenMod ອອກ CM9 ເວີເຊິນສະຖຽນແລ້ວ

ທີມ CyanogenMod ໄດ້ອອອກ CM9 ເວີເຊິນສະຖຽນແລ້ວ. ໂດຍໃນຕອນນີ້ຍັງມີພຽງແຕ່ 29 ລຸ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ຮອງຮັບການໃຊ້ ງານໄດ້, ສ່ວນລຸ້ນອື່ນຕ້ອງໄດ້ຖ້າເພິ່ນພັດທະນາໃຫ້ຮອງຮັບລຸ້ນໂທລະສັບທີ່ເຮົາໃຊ້ກ່ອນ.

ຫຼັກໆແລ້ວກໍມີ:

 • ASUS Transformer Pad
 • ASUS EeePad Transformer Prime
 • HTC Sensation
 • Sony Ericson XperiaActive-ST17i
 • Sony Ericson Play (R800i, CDMA-R800x)
 • Motorola Xoom (Wifi)
 • LG Nitro HD/Optimus LTE
 • Samsung Galaxy Tabs
 • Samsung Galaxy Note (Intl)
 • Samsung Galaxy Nexus (GSM/CDMA)
 • Sony Ericson Xperia Mini Pro
 • Samsung Galaxy S III ((intl)
 • Samsung Galaxy S II (Intl/AT&T/GSM)
 • Sony Ericson Xperia Neo
 • Samsung Galaxy S
 • Samsung Epic 4G
 • LG Optimus Sol
 • Samsung Nexus S (+/- 4G)
 • Sony Ericson Xperia Arc
 • Sony Ericson Live With Walkman
 • Samsung Galaxy Nexus (sprint)

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ເບິ່ງມັນຮອງຮັບໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ບໍ່ໄດ້ທີນີ້ ຄິຣກ