ວິທີລົງທະບຽນລາຍເຊັ່ນໂປແກມ Connectify Hotspot

ຈາກເລື່ອງ ທົດລອງໃຊ້ Connectify Hotspot ແບບ Pro ຟຼີ 1 ອາທິດ

1. ເປີດໂປແກມ Connectify

Untitled4

2. ກົດໂຕບ່ອນ Advance Setting

Untitled5

3. ກົດ Pro

4. ແລ້ວຈະມີຫນ້າຕ່າງເດ້ງຂຶ້ນມາ, ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດ Enter License Key

 Untitled6

5. ພິມອີເມວ ແລະ Key ແລະ ກົດ OK

Untitled7

6. ແລະ ກົດ OK ອີກເທືອຫນຶ່ງ

 Untitled8

7. ສຳເລັດ!

 Untitled9