ມາເບິ່ງກັນວ່າໃນທຸກໆ 1 ນາທີຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແນ່ໃນໂລກອິ

ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າທຸກໆ 1 ນາທີມະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແນ່ໃນໂລກອິນເຕີເນັດ

ມີການເຂົ້າໃຊ້ Google ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ 694,445 ຄັ້ງ

ຫຼາຍກວ່າ 6,600 ພາບທີ່ຖືກອັບໂຫລດໃນ  Flickr

ມີການອັບໂຫລດຄິບວີດີໂອ 600 ໃນ YouTube ຫຼື ມີຄວາມຍາວຫຼາຍກ່ວາ 25 ຊົ່ວໂມງ

ອັບເດດສະຖານະຕົນເອງ 695,000 , ໂພດຂໍ້ຄວາມຢູ່ Wall 79,364 ແລະ ຄອມເມັນ 510,040 ຄັ້ງໃນ Facebook

70  domains ທີ່ຖືກລົງທະບຽນໃໝ່

ສົ່ງເມວຫຼາຍກ່ວາ 168,000,000 ຄັ້ງ

ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ 320 ບັນຊີ ແລະ 98,000 ທີ່ຖືກ tweets ລົງໃນ Twitter

ດາວໂຫລດແອບພີເຄເຊິນ iPhone ຫຼາຍກ່ວາ 3,000 ຄັ້ງ

20,000 ໂພດທີ່ຖືກຕີພີມລົງ  Micro-blogging platform tumbler

ດາວໂຫລດໂປຣແກມ FireFox  1700 ຄັ້ງ

ດາວໂຫລດ WordPress ຫຼາຍກ່ວາ 50 ຄັ້ງ

WordPress Plugins ຖືກດາວໂຫລດຫຼາຍກ່ວາ 125 ຄັ້ງ

ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງຍັງບໍ່ໝົດເບິ່ງຕາມພາບໄດ້ ຫຼື ເຂົ້າມາເບິ່ງທີ່  Go-Gulf

ຂອບໃຈ Go-Gulf

By Douangtavanh Kongphaly