ຟຼີລາຍເຊັ່ນໂປແກມ ESET NOD32 Antivirus 5 6 ເດືອນ

3D-ESS-v5-870x370_01

ESET NOD32 Antivirus 5 ເປັນໂປແກມອແນຕີ້ໄວຣັດໂຕໃໝ່ຂອງທາງ ESET ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນຄອມຂອງທ່ານອອກຈາກໄພຮ້າຍຕ່າງໆທີ່ ເກີດຈາກຄອມຂອງທ່ານທີ່ຫຼົງໄປຕິດຈຳພວກ viruses, worms, trojans, spyware ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຍັງອີກຫຼາຍໆຢ່າງນອກຈາກທີ່ເຮົາກ່າວມານັ້ນ.  ຄວາມສາມາດຫຼັກໆຂອງ NOD32 Antivirus 5 ໂຕໃໝ່ນີ້ມີດັ່ງນີ້:

  • Antivirus (ThreatSense technology) eliminates Windows, Mac and Linux viruses, worms, trojans, rootkits and other malware.
  • Antispyware protects your online privacy and identity.
  • Host-Based Intrusion Prevention System (HIPS) blocks unauthorized changes to programs.
  • Cloud-Enhanced Whitelisting (Cloud-Powered Reputation) enables faster, more accurate malware detection.
  • Removable Media Control prevents malware infection from USB flash drives, CDs and DVDs; enables blocking by device ID.
  • Antirootkit detects and removes malware that hides from the operating system.
  • Gamer Mode suspends pop-up notifications, scanning and scheduled tasks while playing.
  • Internet Security Training teaches you tips and techniques to make your online experience even safer.

 

ສ່ວນລາຄາປົກະຕິຂອງແອນຕີ້ໄວຣັດໂຕນີ້ລາຍເຊັ່ນ 1 ປີ ແມ່ນ $39.99 ຫຼື ເທົ່າກັບ 320.000 ກີບ(8000ກີບ/$1). ແຕ່ທາງ ESET ສະເປນໄດ້ມີ ໂປໂມເຊິນແຈກລາຍເຊັ່ນ NOD32 Antivirus 5 6ເດືອນ, ຍັງບໍ່ຮູ້ເວລາໝົດອາຍຸຂອງໂປໂມເຊິນນີ້ເທື່ອ. ມາເບິ່ງວິທີເຮັດກັນເລີຍ

1. ເຂົາໄປໜ້າເວັບນີ້ ຄິຣກ(ໃຊ້ Google translate ແປເດີ້ເພາະເວັບເພິ່ນເປັນພາສາສະເປນ)

2. ກອບແບບຟອມ

 Untitledd1

3. ຖ້າກອບຖືກຕ້ອງເມື່ອຄິ້ຣກ Enviar ກໍຈະເປັນແບບນີ້

 Untitledd2

4. ເຂົ້າໄປກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າຂອງເມວທ່ານ ຖ້າເພິ່ນສົ່ງມາກໍ່ຈະໄດ້ແບບນີ້. ສຳເລັດ.

 Untitledd3

By Douangtavanh Kongphaly