ຟຼີລາຍເຊັນ Trend Micro Titanium AntiVirus 2013 1 ປີ

Trend Micro Titanium AntiVirus 2013 ເປັນໂປແກມປ້ອງກັນໄວຣັດເຂົ້າຄອມຂອງທ່ານຈາກຄ້າຍ Trend Micro ແລະ ທາງ Trend Micro ເອີຣົບ ໄດ້ແຈກລາຍເຊັນໂປແກມ Trend Micro Titanium AntiVirus 2012 ແຕ່ລາຍເຊັນໂຕນີ້ສາມາດເອົາໄປລົງທະບຽນໃຊ້ໃນໂປແກມ Trend Micro Titanium AntiVirus 2013 ອາຢຸການນຳໃຊ້ຂອງລາຍເຊັນທີ່ເພິ່ນແຈກແມ່ນ 1 ປີ. ຫາກໃຜສົນໃຈຢາກລອງໂປແກມນີ້ຢູ່ເບິ່ງວິທີເຮັດກັນ ເລີຍ.

Untitled

1. ເຂົ້າໄປໜ້າເວັບທີ່ເພິ່ນແຈກ Trend Micro Europe ແລ້ວເລື່ອນລົງມາສຸດະເຫັນ Download your free copy of Titanium Antivirus+ 2012 ໃຫ້ ຄິຣກປຸ່ມ Download Now, ເຖິງວ່າຂໍ້ຄວາມທາງກ້ອງຂຽນບອກວ່າຕ້ອງການຂໍ້ມູນບັດ Credit ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເກັບເງິນນັ້ນທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນບໍ່ຕ້ອງ ການເລີຍ

Untitled2

2. ຖ້າຍັງບໍ່ເປັນ 0.00 ເທື່ອແມ່ນໃຫ້ລຶບລາຍການທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກໄດ້ອອກ

Untitled1

3. ກອບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄິ້ຣກ Summit

4. ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາກອບໄວ້ນັ້ນຄືນແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນຄິຣກ Summit

Untitled3

5. ສຳເລັດແລ້ວ, ດາວໂຫຼດໂປແກມ Trend Micro Titanium AntiVirus 2013 ຢູ່ຕາມເວັບດາວໂຫຼດຕ່າງໆເຊັ່ນ: CNET Download ແລະ ລົງທະບຽນ ລາຍເຊັນທີ່ໄດ້ມາ.