ທ່ານສາມາດເບິ່ງ Feed, Like, Comment ຮູບຢູ່ເວັບໄຊ Instagram ໄດ້ແລ້ວ

ຫຼັງຈາກ Instagram ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເບິ່ງ Profile ໃນເວັບໄຊໄດ້ໂດຍກົງແລ້ວ, ໃນວັນອັງຄານ 5 ເດືອນ ກຸມພາ 2013 ເພິ່ນໄດ້ເພີ່ມລູກຫຼິ້ນໃໝ່ຄື: ທ່ານ ສາມາດເບິ່ງ Feed ຂອງຄົນທີ່ທ່ານຕິດຕາມໄດ້ແລ້ວ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດ Like ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຫັນ(Comment)ຢູ່ເວັບໄຊໄດ້ໂດຍກົງ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ Thenextweb

instagram new update feed, like, comment