ທົດລອງໃຊ້ Connectify Hotspot ແບບ Pro ຟຼີ 1 ອາທິດ

 Untitled4

Connectify ເປັນໂປແກມແຊອິນເຕີເນັດຜ່ານ WI-FI ທີຍອດນິຍົມໃຊ້ກັນໃນປັດຈຸບັນ. ມັນຈະປ່ຽນຄອມຂອງທ່ານເປັນຫນວ່ຍຈາຍສັນຍານ WI-FI ໃຫ້ຄົນທີທ່ານຈະແຊໃຫ້,ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.

Connectify Lite ແລະ Pro ເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່?

  • ມັນສາມາດຈາຍອິນເຕີເນັດຈາກ Air-card 3G/4G, Modem, Board Band ໃຫ້ຄົນອື່ນຫລິ້ນໄດ້ຜ່ານສັນຍານ WI-FI
  • ສາມາດສົ່ງຟາຍຫາກັນໄດ້ພຽງແຕ່ລາກຟາຍໄປໃສ່ໂປແກມຜ່ານສັນຍານ WIFI
  • Connectify Pro ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າທ່ານຈະແຊຜ່ານໂຫມດແບບໃດເຊັ່ນ: “WI-FI Access Point, Encrypted(WPA2)”, “WI-FI Ad-Hoc, Open”, “WI-FI Ad-Hoc Encrypted(WEP)

ໃນຕອນນີ້ທາງ Connectify ໄດ້ມີໂປໂມເຊິນແຈກລາຍເຊັ່ນໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ຟຼີ 1 ອາທິດໂດຍຜ່ານຫນ້າ Facebook Fan Page.

1. ເຂົ້າໄປລິ້ງນີ້ ຄິຣກ

 Untitled

2. ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ກົດ LIKE Fan Page ເທື່ອ, ທ່ານຕ້ອງກົດກ່ອນເພື່ອສືບຕໍ່ການເອົາລາຍເຊັ່ນ 

3. ກອບຂໍ້ມູນພຽງແຕ່ພິມອີເມວຂອງທ່ານ ແລະ ຊື

Untitled1

 

 Untitled2

4. ເຂົ້າໄປກ່ອງຂໍ້ຄວາມຂາເຂົ້າ

5.ໄດ້ແລ້ວ….ພຽງແຕ່ນຳອີເມວ ແລະ ລາຍເຊັ່ນທີຢູ່ທາງກ້ອງນັ້ນໄປລົງທະບຽນຢູ່ໂປແກມ Connectify. ໃຜຍັງບໍ່ມີສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີນີ້

 Untitled3

Douangtavanh Kongphaly

Douangtavanh Kongphaly