ທົດລອງໃຊ້ Connectify Hotspot ແບບ Pro ຟຼີ 1 ອາທິດ

 Untitled4

Connectify ເປັນໂປແກມແຊອິນເຕີເນັດຜ່ານ WI-FI ທີຍອດນິຍົມໃຊ້ກັນໃນປັດຈຸບັນ. ມັນຈະປ່ຽນຄອມຂອງທ່ານເປັນຫນວ່ຍຈາຍສັນຍານ WI-FI ໃຫ້ຄົນທີທ່ານຈະແຊໃຫ້,ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.

Connectify Lite ແລະ Pro ເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່?

  • ມັນສາມາດຈາຍອິນເຕີເນັດຈາກ Air-card 3G/4G, Modem, Board Band ໃຫ້ຄົນອື່ນຫລິ້ນໄດ້ຜ່ານສັນຍານ WI-FI
  • ສາມາດສົ່ງຟາຍຫາກັນໄດ້ພຽງແຕ່ລາກຟາຍໄປໃສ່ໂປແກມຜ່ານສັນຍານ WIFI
  • Connectify Pro ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າທ່ານຈະແຊຜ່ານໂຫມດແບບໃດເຊັ່ນ: “WI-FI Access Point, Encrypted(WPA2)”, “WI-FI Ad-Hoc, Open”, “WI-FI Ad-Hoc Encrypted(WEP)

ໃນຕອນນີ້ທາງ Connectify ໄດ້ມີໂປໂມເຊິນແຈກລາຍເຊັ່ນໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ຟຼີ 1 ອາທິດໂດຍຜ່ານຫນ້າ Facebook Fan Page.

1. ເຂົ້າໄປລິ້ງນີ້ ຄິຣກ

 Untitled

2. ຫາກທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ກົດ LIKE Fan Page ເທື່ອ, ທ່ານຕ້ອງກົດກ່ອນເພື່ອສືບຕໍ່ການເອົາລາຍເຊັ່ນ 

3. ກອບຂໍ້ມູນພຽງແຕ່ພິມອີເມວຂອງທ່ານ ແລະ ຊື

Untitled1

 

 Untitled2

4. ເຂົ້າໄປກ່ອງຂໍ້ຄວາມຂາເຂົ້າ

5.ໄດ້ແລ້ວ….ພຽງແຕ່ນຳອີເມວ ແລະ ລາຍເຊັ່ນທີຢູ່ທາງກ້ອງນັ້ນໄປລົງທະບຽນຢູ່ໂປແກມ Connectify. ໃຜຍັງບໍ່ມີສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີນີ້

 Untitled3