MeeGo

ເປີດໂຕໂນເກຍລຸ້ນໃໝ່ N9 ໃຊ້ MeeGo ເຄື່ອງທຳອິດຂອງໂລກ

ໃນງານ Nokia Conection ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ. ໂນເກຍໄດ້ເປີດໂຕໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນໃໝ່ຂອງຕົນເຊິ່ງໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ MeeGo ຊື່ວ່າ: N9 ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງທຳອິດຂອງໂລກທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິ