Mackbook Pro

Apple ເປີດໂຕສິນຄ້າໃໝ່ MacBook Pro with Retina display ມາພ້ອມກັບສະເປັກ ແລະ ລາຄ

ໃນງານ WWDC 2012 ທີ່ San Francisco ໃນວັນທີ 10/06 ຫຼື ທຽງຄືນຂອງວັນທີ 11 ໃນເວລາຂອງປະເທດເຮົາ. ໃນງານWWDC ປີນີ້ທາງ Apple ເພິ່ນກະໄດ້ອັບເດດສິນຄ້າ ແລະ ຊອບແວຕ່າງໆໂດຍຈະເວົ້າແຕ່ໂຕເດັ