Jailbreak

IOS 5 ຖືກ jailbrek ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

[http://332.b.hostable.me/wp-content/uploads/2011/06/ios-5-jailbreak.jpg] IOS 5 ທີ່ຫາກໍ່ເປີດໂຕໄປໃນງານ WWDC 2011 ແລະ ຫາກໍ່ເປີດໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ດາວໂຫຼດໄປທົດ ສອບ ແລະ ຂະໄດ້ໃຫ້