ipad4

ເຈາະລຶກສະເປັກ iPad 4 ເປີດໂຕກ່ອນກຳນົດ

[http://www.flickr.com/photos/78446654@N07/8166948745/] ມາອີກແລ້ວກັບການເປີດໂຕສິນຄ້າໃນງານ Apple ຄັ້ງນີ້, ເທື່ອນີ້ເຮົາມາເບິ່ງ iPad 4 Generation ຫຼື iPad with retina display  ເຊິ່ງມັ