Tagged

instagram

A collection of 2 posts

Facebook

ທ່ານສາມາດເບິ່ງ Feed, Like, Comment ຮູບຢູ່ເວັບໄຊ Instagram ໄດ້ແລ້ວ

ຫຼັງຈາກ Instagram ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເບິ່ງ Profile ໃນເວັບໄຊໄດ້ໂດຍກົງແລ້ວ, ໃນວັນອັງຄານ 5 ເດືອນ ກຸມພາ 2013 ເພິ່ນໄດ້ເພີ່ມລູກຫຼິ້ນໃໝ່ຄື: ທ່ານ ສາມາດເບິ່ງ Feed ຂອງຄົນທີ່ທ່ານຕິດຕາມໄດ້ແລ້ວ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດ Like ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຫັນ(

Facebook

ຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຊ້ງານສະ ບັບໃໝ່ຂອງ Instagram ເປີດໃຊ້ແລ້ວມື້ນີ

Terms of Use(ຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຊ້ງານ) ຂອງເວັບແບ່ງປັນຮູບຖ່າຍຊື່ດັງ Instagram ໄດ້ປ່ຽນຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຊ້ງານເວັບເພິ່ນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ມີຜົນ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ 19/01/2013 ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກ ການປະທທ້ວງຈາກຫຼາຍຜູ້ໃຊ້ວ່າບໍ່ເຫັ