IDM

ວິທີແຄຣກ IDM ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ(ວີດີໂອ)

ບໍ່ຕ້ອງອຸກໃຈກັບການໄປຊອກໂປແກມແຄຣກ IDM. ວີດີໂອນີ້ຈະສອນກ່ຽວກັບການແຄຣກ IDM ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໂດຍບໍ່ໃຊ້ໂປແກມຫຍັງ.

ວິທີແຄຣກ IDM(Internet Download Manager) ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໂປແກມ?

[https://picasaweb.google.com/lh/photo/-EZaAJKIxAuUrJHNBU9-2et8GTq8J1_oDm_Q8Bv-Wrw?feat=embedwebsite] IDM(Internet Download Manager) ເປັນໂປແກມສຳລັບນັກດາວໂຫຼດເດີທັງຫຼາຍ ແລະ ຄົນລາວກໍມັກນຳໃຊ້ກັນ. ຕາມທີ່ເຫັນໂດຍວໄປແລ້