ງານ

ງານ Barcamp Vientiane II 2011

ຂໍເຊີນຊວນຄົນໄອທີ ແລະ ບໍ່ໄອທີມາຮ່ວມງານ Barcamp Vientiane II 2011 Barcamp ແມ່ນຫຍັງ????? ບາແຄ້ມ ແມ່ນງານລະດັບສາກົນເທິງພື້ນຖານແນວຄິດໃຫມ່ ແລະ ການຮ່ວມປະຊຸມທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່