Skype ເປີດໃຊ້ Video call ລະດັບ HD ແລ້ວສຳລັບ iPad 4 ແລະ iPhone 5

Skype ອັບເດດແອ໋ບຂອງຕົນໃນລະບົບປະຕິບັດການ IOS, ໃນການອັບເດດຄັ້ງນີ້ເພິ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເລັກນ້ອຍແຕ່ກໍໜ້າຈະມີແຕ່ດົນລະເພິ່ນໄດ້ປ່ຽນຄຸນນະພາບຂອງພາບເວລາເຮົາໂທເຫັນໜ້າກັນເປັນລະດັບ HD(High definition) ສຳລັບ iPad 4 ແລະ iPhone 5, ເພີ່ມຄຸນນະພາບ ດ້ານການໂທ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຍິ່ງ ຂຶ້ນ, ນອກນັ້ນຍັງປ່ຽນການອອກແບບໂຕເລືອກລະຫັດປະເທດໃໝ່ຢູ່ແປ້ນໂທ.

ດາວໂຫຼດ Skype ສຳລັບ iPad | iPhone/iPod

ຂອບໃຈທີ່ມາ Thenextweb