Microsoft ຈະປິດບໍລິການຮ້ານຄ້າ Games for Windows Live ວັນທີ 22/08

Microsoft ປະກາດຜ່ານເວັບໄຊ Xbox ວ່າຈະປິດບໍລິການຮ້ານ Games for Windows Live ໃນວັນທີ 22 ເດືອນສິງຫາ ນີ້. ເຊິ່ງວ່າຫຼັງຈາກໄດ້ປິດບໍລິການແລ້ວທ່ານ ຈະບໍ່ສາມາດຊື້ເກມໃໝ່ໆໃນ Games for Windows Live ໄດ້, ແຕ່ເກມເກົ່າໆນັ້ນຍັງສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະ ຍັງໃຫ້ດາວໂຫຼດເກມຜ່ານໂປແກມ Games for Windows Live client.

ຂອບໃຈທີ່ມາ The Verge, ຂ່າວຕົ້ນສະບັບ Support Xbox