ຄຳ​ຖາມສຳ​ພາດ​ໂຄງ​ການ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເດີນ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽນ-ຍີ່?

ຄຳ​ຖາມສຳ​ພາດ​ໂຄງ​ການ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເດີນ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽນ-ຍີ່?

ຈາກປະສົບການໂຕຈິງຂອງຜູ້ຂຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮອບສຳພາດ ຂອງ ໂຄງການ ຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ (SSEAYP) ຄັ້ງທີ 43 ປີ 2016. ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າແນວທາງການສຳພາດຂອງຄະນະກຳມະການວ່າເຂົາມີຄຳຖາມສຳພາດຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດມີຄວາມຍາກງ່າຍສ່ຳໃດ.

ການເສັງສຳພາດແມ່ນຈັດຂຶ້ນ ວັນທີ 4 ເປັນວັນ ເສົາ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮອບສຳພາດນັ້ນແມ່ນວັນ ສຸກ ຫຼື ວັນທີ 3, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດຈະມີເວລາກຽມໂຕ ກະກຽມຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິວກັນພຽງແຕ່ ມື້ໜຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ຮອດ, ສຳລັບໃຜທີ່ເປັນພະນັກງານ ຫຼື ຮຽນຈົນຮອດຄ່ຳ. ໂຕນີ້ແມ່ນຈະເວົ້າສະເພາະແຕ່ຄົນທີ່ບໍ່ຄາດຫວັງວ່າໂຕຈະຜ່ານມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້, ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຄິດວ່າໂຕຜ່ານມາຮອບນີ້ໄດ້ແມ່ນຄົງກະກຽມໂຕມາດີແລ້ວ. ໃນເລື່ອງຂອງການປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮອບກັບມື້ທີ່ສຳພາດນັ້ນ ເຮົາເບິ່ງຄືວ່າມັນເປັນຫຍັງທີທ້າທາຍຫຼາຍເພາະວ່າ ເຮົາຈະກຽມຂໍ້ມູນຫຍັງບໍ່ທັນ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການກະກຽມດັ່ງກ່າວ.

ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດທັງໝົດແມ່ນມີ 62 ຄົນ ຍິງ 35 ແລະ ຊາຍ 27, ເພິ່ນຄັດເອົາ ຍິງ 14 ແລະ ຊາຍ 14, ໂອກາດຂອງຜູ້ທີ່ຈະຖືກເລືອກແມ່ນ 50-50 ມັນເປັນອີ່ຫຍັງທີ່ລຸ້ນຫຼາຍ. ຄະນະກຳມະການເພິ່ນແບ່ງຫ້ອງເສັງອອກເປັນສອງຫ້ອງ ແລະ 2 ພາກ ຄື ພາກເຊົ້າ ແລະ ພາກບ່າຍ.

ໝາຍເຫດ: ແນວທາງຄຳຖາມນີ້ແມ່ນອີງຕາມການສະຫຼຸບສັງລວມຂອງຜູ້ຂຽນເອງສະນັ້ນ ບາງຢ່າງທີ່ເວົ້າໄປມັນອາດຈະຜິດດ່ຽງຈາກຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນໄດ້ຈາກການຖາມຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປສຳພາດແຕ່ລະຄົນ.

ລຳດັບທີ່ສຳພາດຂອງເຮົາແມ່ນລຳດັບທີ 19 ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາແມ່ນຜູ້ຮອງທ້າຍສຸດຂອງຂອງພາກເຊົ້າ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມີຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ພາກບາຍ ຢາກປ່ຽນເພາະເພິ່ນຄາວຽກຊ່ວງຕອນບ່າຍສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນກັບລາວ ແລະ ໄດ້ມາເສັງລຳດັບທີ 1 ຂອງພາກບ່າຍແທນ. ຄວາມຮູ້ສຶກຕອນນັ້ນແມ່ນແບບວ່າເຮົາຖ້າຕັ້ງແຕ່ 8 ໂມງ ເຄິ່ງຈົນຮອດ 12 ໂມງຕອນ ສວາຍເພື່ອຖ້າເຂົ້າສຳພາດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສຳພາດຕອນຊ່ວງພາກເຊົ້າ ແລະ ໄດ້ສຳພາດຕອນຊ່ວງພາກສວາຍ. ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາໄດ້ຕິດຂອບສະໜາມສຳພາດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບເລີຍ. ຈົບນີ້ແມ່ນຈົບເອົາແທ້ເອົາວ່າເພາະຢູ່ຈົນຮອດຄົນສຸດທ້າຍ ຫຼື ຈົນເຂົາກັບບ້ານກັນເລີຍ ຍ້ອນລົມກັບຄົນອື່ນລະມັນປາກ ເຖິງວ່າຕົນເອງສິສຳພາດແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ມັນກະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຢາກກັບເມື່ອຫຼັງຈາກສຳພາດແລ້ວເລີຍ ເພາະວ່າມັນຕື່ນເຕັ້ນດີບ່ອນວ່າເຮົາແລກປ່ຽນໄຫວພິກໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າສຳພາດແລ້ວອອກມາ ແລະ ລຸ້ນວ່າເຂົາສິຖືກຫົວຂໍ້ຫຍັງ ແລະ ຄະນະກຳມະການຈະສຳພາດແບບໃດແນ່.

ການສຳພາດຄັ້ງນີ້ເຫັນຫຼາຍຄົນວ່າເຂົາຈະເນັ້ນໃສ່ 8 ຫົວຂໍ້ ເຊິ່ງ 8 ຫົວຂໍ້ນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ມີການເວົ້າແລກປ່ຽນກັນເມື່ອເວລາທີ່ເຮົາເຂົ້າໄປຮ່ວມໂຄງການໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ເຮົາເຮັດກິດຈະກຳຢູ່ເທິງເຮືອ ຫຼື ອອກຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ.

8 ຫົວຂໍ້ຫຼັກໆມີດັ່ງນີ້:

 1. Cross Culture Understanding
 2. International Relation
 3. Food and Nutrition
 4. Health Education (HIV/AID) ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ສ່ວນຫຼາຍກຳມະການຈະຖາມກ່ຽວກັບ HIV ເຊັ່ນ: ເຮົາຈະມີວິທີປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HIV ຈັ່ງໄດ໋, ເຮົາມີຄວາມຄິດແນວໃດຕໍ່ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ປະມານນີ້ລະ.
 5. Environment
 6. Youth Enterpeneur
 7. Media
 8. Education
 9. Volunteer* ສ່ວນຫົວຂໍ້ນີ້ກຳມະການຈະຖາມວ່າ ເຮົາເຄີຍເປັນອາສາສະມັກບໍ່? ແລ້ວໃຫ້ເຮົາເລົ່າປະສົບການໃນການເປັນອາສາສະມັກ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາຕໍ່ການເປັນອາສາສະມັກ.
 10. AEC* ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຄຳຖາມກໍຈະອອກແນວແບບວ່າ ຖ້າເຮົາເຂົ້າ AEC ແລ້ວເຮົາຈະມີວິທີການຮັບມືແນວໃດ?

*ບໍ່ມີໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຄາດໄວ້ແຕ່ວ່າຈັ່ງໄດ໋ມັນກະກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ອື່ນໆນຳ.

ຄຳຖາມຫຍັງແນ່ນອກຈາກທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງກຽມຄຳຕອບໄວ້ນອກຈາກ 8 ຫົວຂໍ້ຫຼັກແລ້ວ.

 1. ການແນະນຳໂຕເອງ
 2. ຖ້າເຮົາໄດ້ໄປໂຄງການນີ້ແລ້ວກັບມາເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ?
 3. ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປໂຄງການນີ້, ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ?
 4. ເປັນຫຍັງຄະນະກຳມະການຈຶ່ງເລືອກເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້?
 5. ເຈົ້າມີພອນສະຫວັນຫຍັງແນ່?
 6. ເຈົ້າຮູ້ຈັກໂຄງການນີ້ໄດ້ແນວໃດ?
 7. ເຈົ້າເວົ້າໄດ້ຈັກພາສາ?
 8. ເຈົ້າເຄີຍໄປຕ່າງປະເທດບໍ່? ຖ້າເຄີຍໄປຈັກເທື່ອ? ໄປແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນເພື່ອຫຍັງ?
 9. ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີການພັດທະນາແລ້ວຈະເປັນແນວໃດ?
 10. ໃນຖານະເຮົາເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ເຮົາມີວິທີການແນວໃດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ?
 11. ເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດກັບບົດເສັງຂໍ້ຂຽນ?
 12. ກ່ຽວກັບຄອບຄົວ? (ມີຈັກຄົນ, ອາຊີບ)

ສຸດທ້າຍ, ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາເຫັນວ່າ ແຕ່ລະຄຳຖາມໃນການສຳພາດມັນຈະບໍ່ມີຄຳຕອບຕາຍໂຕສະເໝີໄປ, ສະນັ້ນ ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄປຕອບແບບນົກແກ້ວໄດ້. ທຸກຄຳຕອບລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຈາກປະສົບການຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາທີ່ມີຢູ່ໃນຕອນນັ້ນ. ສິ່ງສຳຄັນກະຄືຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນຄຳຖາມຫຼັກໃຫ້ເຮົາຈົກນັ້ນ ມັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄຳຖາມທີ່ໃກ້ໂຕ ແລະ ມັນຍັງເປັນບັນຫາເດັ່ນໆທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງໃສ່ໃຈ, ແກ້ໄຂ ແລະ ມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ. ຢ່າງໜ້ອຍຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ຫົວຂໍ້ນັ້ນໆແທ້ໆ ເຮົາກໍຈະຕ້ອງມີໄຫວພິກໃນການແຖ ແຕ່ການແຖກະຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະແຖຈົນໄປເລື່ອງໃໝ່.

 

2018