Googleເພີ່ມສູນຂໍ້ມູນໃໝ່ຫຼາຍແຫ່ງເພີ່ມ ຄວາມໄວ30ເປີເຊັນທົ່ວ

6527_google_data_center_street_view_645x360

ຮູບສູນຂໍ້ມູນ(Data Center)ຂອງ Google ໃນ Dallas

ຕາມການລາຍງານຂ່າວຈາກ Economic Times, Google ໄດ້ເພີ່ມສູນຂໍ້ມູນ(Data Center)ໃນປະເທດສິງກະໂປ, ໃຕ້ຫວັນ ແລະ ເຂດປົກຄອງ ພິເສດຮ່ອງກົງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວຂອງການບໍລິການຂອງ Google ຂຶ້ນເຖິງທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະເຂດທົ່ວໂລກ. Google ເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມສ້າງສູນຂໍ້ມູນ ຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 300 ລ້ານໂດລາ. ຕາມການລາຍງານຂ່າວໃນມື້ນີ້ການສ້າງສູນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມໄວ້ໃຫ້ກັບການບໍລິ ການຂອງ Google ເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງຄວາມ ໄວເດີມໃນເຂດໃກ້ຄຽງ.

ທີ່ມາ Economic Times ຜ່ານ 9to5google