ຟີ​ຣ​ລາຍ​ເຊັນ​ໂປ​ແກມ USB Safely Remove 2014

USB Safely Remove ໄດ້​ແຈກ​ລາຍເຊັນ​ໂປ​ແກມ​ໃຫ້​ໄປ​ໃຊ້​ຟີ​ຣ​ເຊິ່ງວ່າບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ຄ່າ​ລາຍ​ເຊັນ​ເຖິງ 20 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ໂປ​ແກມນີ້​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ໄດ້​ນຳ​ Windows XP, Windows 7 ແລະ Windows 8. ໂປ​ໂມ​ເຊິນ​ແຈກ​ລາຍ​ເຊັນ​ນີ້​ເຫຼືອ​ເວ​ລາ​ພຽງ 1 ວັນກັບ​ອີກ 17 ຊົ່ວ​ໂມງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ ໃຜ​ສົນ​ໃຈ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເອົາ​ລາຍ​ເຊັນ​ໄດ້​ທີລິ້ງນີ້​ເລີຍ USB Safely Remover